Kết Thúc Giai Đoạn “Truy Tìm” 100 Youtube Creator Tài Năng » Thương hiệu Age 20’s

THÔNG BÁO KẾT THÚC GIAI ĐOẠN “TRUY TÌM” 100 YOUTUBER CREATOR TÀI NĂNG

Tìm Youtube Reviewer Tài Năng - Age 20's

Danh sách 100 video của 100 Youtube Creator tham gia “Cuộc Thi Tìm Kiếm Tài Năng Youtube Creator Lần 1 » Thương hiệu Age 20’s

Video sẽ được cập nhật tại đây, và kết quả sẽ được công bố vào ngày 16/03/2020

Thời gian công bố kết quả còn
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uarGzX-HyY4

https://www.youtube.com/watch?v=E1alUOqLCUA

Đang cập nhật thêm

Bài viết liên quan

Trả lời