Phấn Má Hồng Love 3CE Cheek Maker

Thương hiệu: 3CE

Khối Lượng: 100 g

Dành cho loại da: Mọi loại da

Mức độ che phủ: Che phủ cao

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.