Phấn Má Hồng 3CE Take A Layer Multi Pot

Thương hiệu: 3CE

 Khối Lượng: 35g

Dành cho loại da: Mọi loại da

Kích cỡ: Kích cỡ tiêu chuẩn

Mức độ che phủ: Che phủ cao

 

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.