Phấn Má 3CE Dual Blend Blusher

Thương hiệu: 3CE

Khối Lượng: 45g

Dành cho loại da: Mọi loại da

Mức độ che phủ: Che phủ cao

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.