[COMBO ] Phấn Nước VT CC Cushion Mini #22 12g + Son Collagen Chống Thâm Môi VT Collagen Lipstick 3.2g