Điều khoản và Chính sách

Điều 1. Mục Đích
Mục đích của các điều khoản sử dụng này là đặt ra bất kỳ và tất cả các vấn đề liên quan đến các điều khoản và điều kiện sử dụng và hoạt động của dịch vụ trên Dep21.com (gọi tắt “Trang web”).

Điều 2: Định Nghĩa Các Thuật Ngữ Chính Được Sử Dụng Ở Đây Sẽ Có Ý Nghĩa Sau Đây.
1) Thành viên có nghĩa là người dùng đã đăng ký với Website, bằng cách đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Trang web và cung cấp thông tin cá nhân của họ và người đã thực hiện thỏa thuận người dùng với Trang web và sử dụng Trang web.
2) Thỏa thuận người dùng là thỏa thuận được ký kết giữa và giữa Trang web và Thành viên liên quan đến việc sử dụng Trang web.
3) ID của thành viên là sự kết hợp của chuỗi ký tự và số duy nhất, được cấp cho mỗi Thành viên để xác định Thành viên và việc sử dụng dịch vụ của Thành viên.
4) Mật khẩu có nghĩa là sự kết hợp các ký tự và số, được chọn bởi một Thành viên để xác minh rằng ID được cấp cho cùng một Thành viên và để bảo vệ các quyền và lợi ích của Thành viên.
5) Nhà điều hành có nghĩa là người / pháp nhân đã mở và điều hành một trang web cung cấp dịch vụ.
6) Chấm dứt có nghĩa là các Thành viên chấm dứt thỏa thuận người dùng.

Điều 3: Các Quy Định Áp Dụng Khác Với Các Điều Khoản Sử Dụng Tiêu Chuẩn
Nhà điều hành có thể thông báo riêng và cung cấp hướng dẫn về chính sách hoạt động, nếu cần. Nếu các Điều khoản sử dụng này và chính sách hoạt động trùng lặp, thì chính sách hoạt động sẽ được áp dụng.

Điều 4: Thi Hành Thỏa Thuận Người dùng
1) Thỏa thuận người dùng sẽ được tạo thành khi một người muốn sử dụng Trang web đồng ý với các Điều khoản sử dụng này và sau đó Người điều hành chấp nhận đơn đăng ký làm thành viên của một người như vậy.
2) Bất kỳ người nào muốn sử dụng dịch vụ với tư cách Thành viên đều cho biết ý định đồng ý với các Điều khoản sử dụng này bằng cách đọc các Điều khoản sử dụng này khi đăng ký thành viên và nhấp vào “Tôi đồng ý” ở bên dưới.

Điều 5: Áp Dụng Cho Việc Sử Dụng Dịch Vụ
1) Bất kỳ người dùng nào muốn sử dụng Trang web với tư cách Thành viên sẽ cung cấp mọi thông tin, chẳng hạn như User ID, Mật khẩu và biệt hiệu được Website yêu cầu.
2) Thành viên không đăng ký thông tin chính hãng của mình bằng cách ăn cắp thông tin của người khác hoặc đăng ký thông tin sai lệch có thể không yêu cầu bất kỳ quyền sử dụng Trang web nào và có thể bị xử phạt theo các đạo luật liên quan.

Điều 6: Hướng Dẫn Về Xử Lý Thông Tin Cá Nhân
Trang web và Nhà điều hành không có Mật khẩu của Thành viên trong số thông tin cá nhân của họ được cung cấp khi đăng ký làm thành viên. Mọi thứ liên quan đến Mật khẩu của Thành viên sẽ được xử lý theo Hướng dẫn về Xử lý Thông tin Cá nhân.

Nhà điều hành sẽ nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của Thành viên, bao gồm thông tin đăng ký của Thành viên, phù hợp với các đạo luật liên quan.
Thông tin cá nhân của Thành viên sẽ được bảo vệ theo các đạo luật liên quan và Hướng dẫn về Xử lý Thông tin Cá nhân do Trang web thiết lập.

Tuy nhiên, Nhà điều hành sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin bị rò rỉ do một lý do liên quan đến một Thành viên.
Nếu một Thành viên đăng ký và phân phối các bài đăng bất hợp pháp, bao gồm cả việc phá vỡ trật tự công khai và hải quan hoặc vi phạm an ninh quốc gia, thì Nhà điều hành có thể truy cập tài liệu của Thành viên và gửi tài liệu đó cho các tổ chức có liên quan theo yêu cầu của các tổ chức đó.

Điều 7: Nghĩa Vụ Của Người Vận Hành
1) Người điều hành sẽ giải quyết mọi ý kiến ​​được đưa ra hoặc khiếu nại của các Thành viên càng sớm càng tốt nếu các ý kiến ​​hoặc khiếu nại đó được coi là chỉ. Tuy nhiên, nếu Nhà điều hành thấy nó có khuynh hướng đối phó với những ý kiến ​​hay khiếu nại đó nhanh chóng vì lý do cá nhân của nó, thì nó sẽ làm hết sức mình bằng cách gửi thông báo hoặc gửi thông báo Thành viên hoặc e-mail.

2) Nếu có bất kỳ hỏng hóc nào trong thiết bị hoặc bất kỳ thiết bị nào bị mất, Nhà điều hành có thể yêu cầu Website sửa chữa hoặc khôi phục thiết bị đó mà không bị chậm trễ cho việc cung cấp liên tục và ổn định (hoặc hoạt động) của Website. Tuy nhiên, trong trường hợp thiên tai hoặc các lý do không thể tránh khỏi trên một phần của Trang web hoặc Nhà điều hành, hoạt động của Trang web có thể tạm thời bị tạm ngưng.

Điều 8: Nghĩa Vụ Của Thành Viên
1) Các Thành viên phải tuân thủ các vấn đề được quy định trong Điều khoản Sử dụng, bất kỳ và tất cả các quy định do Nhà điều hành thiết lập, các vấn đề bao gồm thông báo và chính sách hoạt động mà người dùng được thông báo qua Trang web và các đạo luật liên quan. Các Thành viên không được thực hiện các hành vi làm gián đoạn các doanh nghiệp khác của Trang web hoặc làm mờ đi danh tiếng của Trang web.

2) Các Thành viên không được chỉ định, cho đi, cũng không cung cấp quyền bảo mật quyền sử dụng dịch vụ và tình trạng hợp đồng của họ theo thỏa thuận người dùng, trừ khi Website đưa ra sự đồng ý rõ ràng.

3) Khách hàng sẽ chăm sóc đáng kể trong việc quản lý ID và Mật khẩu của họ và có thể không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng ID của họ mà không có sự đồng ý của Nhà điều hành hoặc Trang web.

4) Các Thành viên không được xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Nhà điều hành, Trang web và bất kỳ bên thứ ba nào.

Điều 9: Giờ Sử Dụng Dịch Vụ
1) Về nguyên tắc, các dịch vụ sẽ có sẵn trong 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm trừ khi có bất kỳ sự chậm trễ hoạt động hoặc công nghệ đặc biệt nào. Tuy nhiên, Trang web có thể tạm thời tạm ngưng dịch vụ vào (các) ngày hoặc giờ do Trang web chỉ định để kiểm tra hệ thống, tiện ích mở rộng và thay thế. Vì tạm ngưng dịch vụ do công việc đã lên lịch được thông báo trên trang chủ của trang web trước, người dùng nên truy cập và đọc trang chủ thường xuyên.

2) Trang web có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn tạm ngưng dịch vụ mà không có bất kỳ thông báo hoặc thông báo trước nào trong các trường hợp sau đây.

 • Nếu có bất kỳ kiểm tra hệ thống khẩn cấp, mở rộng, thay thế, hỏng hóc hoặc trục trặc nào
 • Nếu có bất kỳ sự kiện bất khả kháng nào, chẳng hạn như trường hợp khẩn cấp quốc gia, mất điện hoặc thiên tai
 • Nếu hãng hàng không thông thường theo quy định của Luật kinh doanh viễn thông đình chỉ dịch vụ viễn thông
 • Nếu có bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc sử dụng các dịch vụ thông thường do quá tải lưu lượng trong quá trình sử dụng dịch vụ
  3) Trong trường hợp tạm dừng các dịch vụ theo Khoản 2 ở trên, Website sẽ thông báo cho các Thành viên về việc đình chỉ đó thông qua thông báo trước. Tuy nhiên, nếu trang web không thể thông báo trước về việc tạm dừng dịch vụ do nguyên nhân không kiểm soát được thì thông báo hoặc thông báo sau sẽ được thực hiện thay cho thông báo trước đó.

Điều 10: Chấm Dứt Sử Dụng Dịch Vụ
1) Nếu các Thành viên muốn chấm dứt thỏa thuận người dùng với Trang web, thì bản thân họ sẽ được áp dụng cho việc chấm dứt đăng ký trực tuyến của họ. Tuy nhiên, việc chấm dứt sử dụng trang web sẽ được thực hiện riêng biệt từ việc chấm dứt thỏa thuận người dùng.

2) Vì các chương trình liên quan đến Website sẽ tự động bị xóa trên màn hình Quản lý thành viên, khi ứng dụng chấm dứt thỏa thuận người dùng (hoặc sử dụng dịch vụ), Nhà điều hành không thể xem thông tin của người nộp đơn để chấm dứt thỏa thuận người dùng nữa.

Điều 11: Hạn Chế Sử Dụng Dịch Vụ
Các Thành viên không được thực hiện bất kỳ hành vi nào thuộc bất kỳ điều nào sau đây. Nếu các Thành viên bị phát hiện có hành vi như vậy, Trang web có thể đặt các hạn chế về việc sử dụng dịch vụ của Thành viên, thực hiện các biện pháp pháp lý, chấm dứt thỏa thuận người dùng hoặc tạm ngừng dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định.
1) Đăng ký thông tin sai lệch khi đăng ký tư cách thành viên hoặc thay đổi thông tin để nó sai sau khi đăng ký làm thành viên
2) Làm cho người khác sử dụng trang web hoặc ăn cắp thông tin của người khác
3) Mạo danh quản lý, nhân viên hoặc nhân viên có liên quan của Trang web
4) Vi phạm các quyền về mặt đạo đức hoặc quyền sở hữu trí tuệ của Website hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của họ
5) Gian lận sử dụng ID của một Thành viên khác
6) Thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin cá nhân của một Thành viên khác mà không có sự đồng ý của nó
7) Cam kết bất kỳ hành động nào được cho là có liên quan đến tội phạm
8) Vi phạm các đạo luật khác có liên quan

Điều 12: Quản Lý Các Bài Đăng
1) Nhà điều hành phải chịu trách nhiệm quản lý và vận hành các bài đăng và tài liệu của trang web. Nhà điều hành phải luôn theo dõi các thông tin đăng và tài liệu. Nếu Nhà điều hành tìm thấy hoặc nhận được một báo cáo về các bài đăng và tài liệu bị lỗi, thì nó sẽ xóa các bài đăng và tài liệu đó và đưa ra cảnh báo cho Thành viên đăng ký các tài liệu và bài đăng đó.
Trong khi đó, vì Thành viên chịu trách nhiệm đối với các bài đăng do anh / cô ấy thực hiện, anh ấy hoặc cô ấy không được đưa lên các bài đăng vi phạm các Điều khoản sử dụng này.

2) Nếu các tổ chức công, chẳng hạn như Ủy ban an toàn Internet Hàn Quốc, yêu cầu sửa đổi bất kỳ bài đăng nào, thì Nhà điều hành có thể xóa hoặc chuyển bài đăng đó mà không có sự đồng ý trước của Thành viên.
3) Các tiêu chí để xác định bất kỳ bài đăng nào bị lỗi là như sau.

 • Bài đăng xúc phạm nghiêm trọng một Thành viên khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào hoặc làm mờ danh tiếng của họ
 • Các bài đăng phân phối hoặc cung cấp liên kết đến nội dung vi phạm trật tự và phong tục công khai tốt
 • Bài đăng quảng bá bản sao hoặc hack bất hợp pháp
 • Các bài đăng nhằm mục đích tạo quảng cáo vì mục đích lợi nhuận
 • Các bài đăng được khách quan thừa nhận có liên quan đến tội phạm
 • Bài đăng vi phạm quyền của thành viên khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, kể cả bản quyền
 • Các bài đăng khác bị coi là vi phạm các đạo luật liên quan
  4) Nếu trang web và Người điều hành được yêu cầu bởi bất kỳ bên thứ ba nào để tạm ngưng đăng tải vì các lý do như phỉ báng hoặc xâm phạm quyền, kể cả quyền sở hữu trí tuệ, thì họ có thể tạm thời làm như vậy. Ngoài ra, nếu trang web được thông báo về bất kỳ vụ kiện nào, giải quyết giữa bất kỳ cá nhân / tổ chức nào yêu cầu tạm ngừng đăng tải và bất kỳ người nào / tổ chức đăng ký các bài đăng đó hoặc bất kỳ quyết định nào của tổ chức có liên quan tương tự như đã nói ở trên, với quyết toán hoặc quyết định đó.

Điều 13: Quy Định Về Đăng Ký
Nếu Nhà điều hành đình chỉ hoạt động của trang web do hoàn cảnh không thể tránh khỏi, thì nó sẽ đưa ra một thông báo trước và cố gắng thực hiện tất cả các biện pháp để đảm bảo rằng tất cả các bài đăng được chuyển dễ dàng.

Điều 14: Bản Quyền Đối Với Bài Đăng
1) Các thành viên sẽ sở hữu bản quyền đối với các tài liệu do họ đăng tải trong trang web. Ngoài ra, Trang web không được sử dụng các tài liệu đó theo phương thức thương mại mà không có sự đồng ý của các Thành viên khi đăng tải. Tuy nhiên, Trang web có quyền sử dụng các tài liệu đó cho các mục đích phi lợi nhuận và đăng các tài liệu đó trong các dịch vụ.

2) Các thành viên không được sử dụng các tài liệu được đăng trong các dịch vụ vì mục đích thương mại, bao gồm cả việc xử lý và bán thông tin có được thông qua các dịch vụ theo quyết định của họ.

3) Nếu Nhà điều hành xác định các tài liệu hoặc nội dung được đăng tải hoặc đăng ký bởi các Thành viên theo bất kỳ mục nào trong Điều 12 ở trên thì có thể xóa, di chuyển hoặc từ chối đăng ký tài liệu hoặc nội dung đó mà không cần thông báo trước.

Điều 15: Thiệt Hại
1) Các Thành viên chủ yếu chịu mọi trách nhiệm dân sự và hình sự phát sinh trong Trang web.
2) Nếu một Thành viên bị bất kỳ thiệt hại nào do các sự kiện bất khả kháng gây ra, chẳng hạn như thiên tai hoặc hành vi sai trái cố ý hoặc sơ suất, thì Trang web có thể không bồi thường thiệt hại.

Điều 16: Bồi Thường
1) Nếu Thành viên không kiếm được bất kỳ lợi nhuận nào từ việc cung cấp dịch vụ tại Website hoặc nếu phát sinh bất kỳ thiệt hại nào từ việc lựa chọn tài liệu dịch vụ hoặc sử dụng dịch vụ tùy chọn thì Nhà điều hành sẽ được giải tỏa khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ những điều nêu trên.

2) Nhà điều hành sẽ được miễn trách nhiệm do bất kỳ sự gián đoạn nào trong các dịch vụ tại Website hoặc trong các dịch vụ viễn thông do các nhà cung cấp dịch vụ khác cung cấp. Các Điều khoản Sử dụng này sẽ áp dụng các biện pháp sửa đổi miễn phí cho những thiệt hại gây ra liên quan đến cơ sở dịch vụ tại Website.

3) Nhà điều hành không chịu trách nhiệm đối với các tài liệu được lưu trữ, đăng tải hoặc truyền đi bởi các Thành viên.

4) Nhà điều hành sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự gián đoạn nào trong việc sử dụng dịch vụ do một lý do liên quan đến các Thành viên.

5) Nhà điều hành không chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các hoạt động, bao gồm truyền dữ liệu và các hoạt động cộng đồng khác, giữa các Thành viên và giữa các Thành viên và bất kỳ bên thứ ba nào, bất kể các hoạt động đó xảy ra trong Trang web hay thông qua bất kỳ dịch vụ bên ngoài nào.

6) Nhà điều hành sẽ không chịu trách nhiệm về tính xác thực, độ tin cậy và độ chính xác của các tài liệu được gửi hoặc truyền bởi các Thành viên hoặc tất cả các tài liệu được cung cấp cho các Thành viên thông qua Trang web.

7) Nhà điều hành không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả các thiệt hại gây ra bởi các giao dịch hàng hóa giữa các Thành viên, cũng như giữa các Thành viên và bất kỳ bên thứ ba nào thông qua các dịch vụ.

8) Người điều hành sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp nào xảy ra giữa các Thành viên hoặc giữa các Thành viên và bất kỳ bên thứ ba nào mà không có lý do liên quan đến Nhà điều hành.


9) Người điều hành sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà các Thành viên phải gánh chịu nếu thiệt hại đó gây ra bởi sự gián đoạn trong các hệ thống có thể xảy ra mà không có hành vi sai trái cố ý hoặc sơ suất. Trong trường hợp này, hành vi sai trái này có thể được coi là tương tự như hành vi sai trái trong quá trình quản lý, kiểm tra, sửa chữa và thay thế thiết bị, chẳng hạn như máy chủ hoặc phần mềm vận hành. Nhà điều hành cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà các Thành viên phải gánh chịu nếu nó gây ra bởi bất kỳ cuộc tấn công của bên thứ ba nào, việc phân phối virus máy tính mà bất kỳ loại virus / vắc xin nào chưa được phát triển bởi các tổ chức nghiên cứu uy tín trong nước hoặc nước ngoài. các công ty liên quan, hoặc các sự kiện bất khả kháng không thể kiểm soát được Nhà điều hành.

Phụ lục
Các Điều khoản Sử dụng này sẽ có hiệu lực vào 1/10/2019.

 

Xem thêm: Chính Sách Bảo Mật

Tag: