🔥 CÔNG BỐ KẾT QUẢ CUỘC THI TÌM KIẾM 100 YOUTUBER CREATORS TÀI NĂNG (LẦN 5 – CELEFIT) 🔥

🔥 CÔNG BỐ KẾT QUẢ CUỘC THI TÌM KIẾM 100 YOUTUBER CREATORS TÀI NĂNG (LẦN 5 - CELEFIT) 🔥

100ss5.1200x628

GIẢI NHẤT

Đan Anh

2 GIẢI NHÌ

Mie Channel

Phan Anh Thư

https://www.youtube.com/watch?v=ijr8EiR35YI

5 GIẢI BA

Rae Linh

https://www.youtube.com/watch?v=KyoJnK9FM80

 Hani Tv

https://www.youtube.com/watch?v=hPokr2qonGk&t=209s

Chị Hằng Vlog

https://www.youtube.com/watch?v=bqcXZvc_zu4&feature=youtu.be

Nguyên Trần Makeup

 Linh San

10 GIẢI 4

Posi Posi

https://www.youtube.com/watch?v=2T98tL6Ogws

Nhung Bee

Duyhaiday

Vân Ngọc Official

LAPIS Makeup

https://www.youtube.com/watch?v=3Es0SouqT3A

Phương Mai

Ngọt Vlog

1991 Beauty

Pơ Vlogs

Vie Land

https://www.youtube.com/watch?v=jGzNSFGCgQ4

20 GIẢI 5

Tee Hoang

Tố đây!

Kinie Như Official

https://www.youtube.com/watch?v=yFZqqyP22h0

Furtherminey

Veo Official

Rose Cot

Phạm Hoàng Mỹ

https://www.youtube.com/watch?v=0mZHXGjxILk

minhnguyetawf

https://www.youtube.com/watch?v=o-uKJVbOeFw&t=27s

Anna Ngoc Makeup

Mi Ngân nè

YLing Official

Miss Huong

https://www.youtube.com/watch?v=70NrOKuGfD8

Minah Hoàng

TUMI TV Official

https://www.youtube.com/watch?v=WCZgnmFF3c0

Huy Trần Quang

Ánh Phượng Serin

Hoàng Hy

Võ Thảo Vy

https://www.youtube.com/watch?v=RQr_zOi1Jn0

Thùy Trang Channel

Yen Mii

https://www.youtube.com/watch?v=-TSNgTCkXSk&t=196s

Cơ Cấu Giải Thưởng

  • Giải Nhất: 10.000.000 vnđ
  • 2 Giải Nhì: 3.000.000 vnđ / người
  • 5 Giải 3: 1.000.000 vnđ / người
  • 10 Giải 4:  Celefit Bella Collection Shadow Palette Episode #01
  • 20 Giải 5: Celefit Upderm Cushion Classic 23

Cách Thức Nhận Thưởng

Liên hệ bộ phận CSKH để nhận giải qua: