🔥 CÔNG BỐ KẾT QUẢ CUỘC THI TÌM KIẾM 100 YOUTUBER CREATORS TÀI NĂNG (LẦN 4 – Ariul – Merbliss) 🔥

🔥 CÔNG BỐ KẾT QUẢ CUỘC THI TÌM KIẾM 100 YOUTUBER CREATORS TÀI NĂNG (LẦN 4 - Ariul - Merbliss) 🔥

CONG-BO-KET-QUA-CUOC-THI-TIM-KIEM-100-YOUTUBER-CREATORS-TAI-NANG-LAN-4

GIẢI NHẤT

Rae Linh

https://www.youtube.com/watch?v=QwhbQOeFUQo

2 GIẢI NHÌ

Vie Land

https://www.youtube.com/watch?v=wFHZcPw3KJE

Hani Tv

5 GIẢI BA

Đan Anh

Bella Trương

Ngọc Hân

https://www.youtube.com/watch?v=w88s9Ctigi8

Linh San

Tumi TV

10 GIẢI 4

Yeah I’m Lio

https://www.youtube.com/watch?v=A7DCQDhVyiU&feature=emb_title

Tee Hoang

Anh Thư

https://www.youtube.com/watch?v=8SfC0jdUqlc

Dyan Beauty

Chị Hằng Vlog

https://www.youtube.com/watch?v=KBzYUfT2b1A

Thanh Tuyền

https://www.youtube.com/watch?v=zXOsGg-k48c

Thư Ka Channel

Thiều Huyên

Thoại Nghi

https://www.youtube.com/watch?v=2-wFfovc2MU

Mi Ngân nè

20 GIẢI 5

Duyhaiday

Nhi DYN & Family

True lady by Huyen

DY DY

https://www.youtube.com/watch?v=S1QyJIKnFgA

Cee Mee

https://www.youtube.com/watch?v=O81071eNJFM

Hằng Mii

NhiLT

Quỳnh Thuận official

https://www.youtube.com/watch?v=STRBTBSQanI

Yến Cua

https://www.youtube.com/watch?v=8Eeyl1CVry0

Ngọc Trâm

Quỳnh Lê Official

YLing Official

LUONG GIA LYNH

NY VO

https://www.youtube.com/watch?v=eBoSfv-QF9I&t=317s

Rose Cotl

Tố Đây!

https://www.youtube.com/watch?v=bI7D5RGw2M0

Nguyên Trần Makeup

Vân Ngọc Official

Hương VuVu

https://www.youtube.com/watch?v=ivEhlDEhqtI&t=1s

Rose Prudente

Cơ Cấu Giải Thưởng

Cách Thức Nhận Thưởng

Liên hệ bộ phận CSKH để nhận giải qua: